BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Lipiec 2012

U Kodeńskiej Pani – VI Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny

2 lipca 20 osobowa grupa uczestników WTZ w Janowicy  wyruszyła na wyjątkową uroczystość – Święto Matki Bożej Kodeńskiej – Odpust Chorych.


w drodze na Kalwarię

W dniu święta Matki Bożej Kodeńskiej – w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu odbywa się pierwszy z tzw. wielkich odpustów, który gromadzi kilka tysięcy ludzi. Od kilku lat jest to Diecezjalny Dzień Chorego. Od samego rana przybywali do Kodnia pielgrzymi, którzy czekali w kolejce przed Bazyliką, aby obejść ołtarz Matki Bożej i zawierzyć Bogu przez Jej wstawiennictwo swoje cierpienie i sprawy codzienne. Ordynariusz Siedlecki – Biskup Zbigniew Kiernikowski, przewodniczył uroczystej sumie, poprzedzonej krótką modlitwą przed wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. Procesja z kopią cudownego Obrazu ruszyła  na kalwarię gdzie odbyła się bardzo uroczysta msza święta.

W homilii Biskup podkreślał, że przybywamy do Kodnia jako biedacy, aby słuchać Maryi, a Ona wskazuje na wolę Jej Syna i trwanie w niej. Nawiązując do ewangelicznej opowieści o weselu w Kanie Galilejskiej, zachęcił, aby napełnić stągwie życia wodą, aby doświadczyć mocy Boga i pozwolić Mu działać. Na zakończenie liturgii mszy św. został wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Biskup udzielił błogosławieństwa  Najświętszym Sakramentem wszystkim zebranym – przechodząc pomiędzy pątnikami.

Biskup dokonał też poświęcenia nowej części Domu Pielgrzyma.. W Odpuście Chorych i wyświęceniu DOMU uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, dyrektor biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego – Robert Gmitruczuk, Poseł na Sejm RP – Adam Abramowicz, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białej Podlaskiej – Janusz Maraśkiewicz, Starosta Bialski – Tadeusz Łazowski, przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, władz lokalnych, projektanci i wykonawcy oraz wszyscy, którzy przyczynili się do powstania nowej części Domu Pielgrzyma.

Nowy Dom Pielgrzyma

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej zwane jest również „CZĘSTOCHOWĄ PODLASIA” w ciągu roku mają miejsce trzy duże odpusty poświęcone czci Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.
2 lipca
Święto Matki Bożej Kodeńskiej – Diecezjalny Dzień Chorego.
14-15 sierpnia
Główny Odpust Diecezjalny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kodniu. Uroczystości rozpoczynają się już 14 sierpnia i mają kulminację 15 sierpnia w sama uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
8 września
Trzeci odpust w Sanktuarium Kodeńskim związany jest ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz dziękczynieniem Bogu za plony ziemi.

Uczestnictwo w tej niezwykłej uroczystości dostarczyło nam wielu wrażeń i wzruszeń. Pomimo wielkiego upału wszyscy czynnie uczestniczyli w liturgii (udział w spowiedzi, komunii, śpiew)
Piękne usytuowanie Kalwarii wśród drzew, kwiatów, Stacji Drogi Krzyżowej skłaniało do zadumy i przemyśleń dawało też obraz poczucia piękna.

Grupa nasza po uroczystościach przeszła do Domu Pielgrzyma gdzie miała zarezerwowany obiad i nocleg . Po obiedzie i zakwaterowaniu grupa nasza wyruszyła na zwiedzanie miasteczka, obejrzała całą Kalwarie, Stacje Drogi Krzyżowej , plac otaczający bazylikę.


część grupy przy pomniku wielkiego Polaka

Relacja jednej z uczestniczek: Krystyna M (mama uczestniczki WTZ) – nigdy nie byłam w Kodniu przyjechałam prosić o wstawiennictwo Matki Bożej Kodeńskiej o szczęśliwą operację córki. Patrząc na wszystkich zgromadzonych, modliłam się jednak o wstawiennictwo Maryi w naszych trudnych sprawach. Doznałam działania Matki Bożej, córka w czasie liturgii zasłabła, nie lękałam się bo wokół mnie byli wspaniali ludzie. Jestem taka szczęśliwa , że córka jest w warsztacie i że dzięki temu mogę tu być. Nie jestem w stanie powiedzieć tego co czuję. Dziękuję naszej Marii za jej oddanie i troskę o „nasze dzieci”, chciałabym abyśmy  my wszyscy mieli tyle siły co ona, jej też nie jest łatwo ale ……. Wyjazd na dwa dni wydawał mi się w tym upale za długi ale nie czuję zmęczenia…….

 

Drugi dzień –  VI Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia.
I starają się robić to jak najlepiej„

W dniu 3 lipca na Kodeńskiej Kalwarii odbył się VI Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny. Celem Festiwalu była integracja osób niepełnosprawnych pochodzących z różnych środowisk, promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych, nauka zdrowej rywalizacji, wzmocnienie wiary we własne możliwości, oraz przegląd twórczości artystycznej.
Założeniem imprezy było wyróżnienie każdego z uczestników, w związku z tym nie było wyodrębnionych miejsc.
Festiwal rozpoczął patron festiwalu  wójt Gminy Kodeń p. Ryszard Zań oraz sekretarz gminy p. Halina Szkodzińska  inicjatorka wielu działań na rzecz środowiska.

wójt Gminy Kodeń p. Ryszard Zań

W festiwalu wzięło udział ponad 20 grup z placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej,Powiatowych Ośrodków Wsparcia).
Uczestnicy pochodzili z: Lublina, Świdnika, Mełgwi, Kozuli, Kodnia, Konstantynowa, Włodawy, Kostomłot, Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Sławatycz, Zabłocia, Łęcznej, Świdnika.
Organizator spotkania – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu, Wójt Gminy p. Ryszard Zań.

Nasza grupa na festiwalu gościła po raz pierwszy, wystąpiła aż w III kategoriach – teatralnej – Zespół  „ Figiel ” z pantomimą „Psychomachia” ; Zespół „ Bębiarzy ” ze suitą muzyczną, solista z piosenkami wykonanymi na żywo, do własnej aranżacji : La banba, Hej tam w dolinie, Nosa…

Pogoda tego dnia wyjątkowo – upalnie, schronienia uczestnikom dały cienie drzew Kalwarii. Organizatorzy zapewnili uczestnikom świetną zabawę, pyszne poczęstunki, upominki a dla opiekunów zorganizowane zostało spotkanie w WTZ i ŚDS z udziałem zaproszonych gości w tym  przedstawicieli samorządów różnych szczebli.

Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy z inscenizacją teatralną „Hrabina Cosel”

„Hrabina Cosel”

Nasze zespoły miał nie lada wyzwanie, inne warunki sceniczne niż dotychczas bardzo mało miejsca, ale nasi aktorzy wspaniale sobie poradzili, z własnej inicjatywy zmienili taniec aniołów – anioły nie tańczyły w jednym miejscu lecz w rytm muzyki zeszli do zebranych po schodach i to było bardzo twórcze – zmieścili się też w swoim czasie, za śladem aniołów poszli inni i to było takie nowatorskie …

„Figiel”

„Figiel”

występ Łukasza

Występ Łukasza przyjęty został z entuzjazmem , uczestnicy świetnie się bawili w czasie jego występu.

 

„Bębniarze”

„Kochaj życie bo wczoraj już nie wróci, jutro dopiero będzie a dziś jest ten dzień którym powinieneś się radować”
Bardzo dużo tej radości dostarczył uczestnikom festiwalu występ naszych „Bębniarzy”

z przodu honorowi goście

posiłki

Wszystkie grupy występujące na festiwalu otrzymały okolicznościowe puchary, ludową lalkę a uczestnicy – drobne upominki. Nagrody wręczali przedstawicielom grup  pan wójt i pani sekretarz gminy.

pamiątkowa fotografia

Tradycją spotkań w Kodniu jest to, że odbywają się 3 lipca a poprzedza je 2 lipca Odpust Chorych.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na kolejne spotkanie.

„Świat jest jak księga, kto nie podróżuje… czyta jakby tylko jedną stronę”

Zwiedzając nadbużańskie rejony Polski, warto zajrzeć do Kodnia W Kodniu możemy oglądać i podziwiać kalwarię  kodeńską  a w niej – Stacje Drogi Krzyżowej, Kościół św. Ducha, Ogród zielny, Kapliczki różańcowe, Piwnice starego arsenału, Jezioro „Genezaret.
Kodeń należał do rodu Sapiehów i ma ciekawą historię. W 1629 roku jeden z właścicieli Kodnia, słynący z pobożności Mikołaj Sapieha (nosił nawet z tego powodu przydomek Pius), rozpoczął budowę kościoła katolickiego, wzorowanego na bazylice Św. Piotra w Rzymie. Wkrótce potem poważnie zachorował i w nadziei na cudowne wyleczenie udał się z pielgrzymką do samego papieża – po audiencji u niego istotnie ozdrowiał. W kaplicy papieskiej obejrzał sławny obraz Madonna de Guadelupe, zapałał do niego tak gwałtowną miłością, że zdecydował się ukraść obraz i uprowadzić go do Polski!

Matka Boża Kodeńska

Został z tego powodu ekskomunikowany przez Urbana VIII, nie poddał się jednak, po kilku latach uzyskał wybaczenie… Zbudowany przez pobożnego Mikołaja Sapiehę kościół Św. Anny (od 1973 roku bazylika mniejsza) stoi przy kodeńskim rynku. Od bazyliki Św. Anny kilkusetmetrowa aleja prowadzi na nadbużańskie łąki, do parku otaczającego pozostałości dawnego zamku Sapiehów.

Jedynym w pełni zachowanym budynkiem jest tu dawna gotycka cerkiew zamkowa zbudowana około 1540 roku, obecnie kościół filialny pod wezwaniem św. Ducha.
Kalwaria – park, pełen pięknych starych drzew. W parku znajduje się pomnik Św. Andrzeja Boboli 14 stacji Drogi Krzyżowej z oryginalnym zestawem drewnianych rzeźb autorstwa Tadeusza Niewiadomskiego z Białej Podlaskiej. Rzeźby mają zresztą nie tylko tematykę religijną, w parku można znaleźć także cykl upamiętniający męstwo polskich żołnierzy i nowsze kompozycje, np. „Czernobyl”.
Droga Krzyżowa kończy się na wzgórzu symbolizującym Golgotę, przy stojącym na jego szczycie ołtarzu z interesującym, nietypowym w konstrukcji i kształcie drewnianym krzyżem.

Wyjazd naszej młodzieży do Kodnia miał nie tylko charakter integracyjny ale i poznawczy. Nie zawsze jako rodzice jesteśmy w stanie organizować dla naszych ”pociech” wycieczki takie jak ta….
Placówki nasze (stowarzyszenie) starają się jak najwięcej pokazać ciekawych miejsc młodzieży (swoim podopiecznym). Nie zawsze możemy spełniać  marzenia bo są  ……. ale wierzę , że wszystko jest możliwe i przed nami wiele nowych wyzwań. Idąc za zapisem z biblii stajemy się silniejsi – „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. (Mt 7:7)

Pobyt w Kodniu, rozmowa z wójtem, przedstawicielami organizacji to nawiązanie nowych kontaktów, które wykorzystane zostaną podczas naszej pracy. Nasza młodzież też wykorzystała wyjazd do nawiązania przyjaźni, realizacji treningu ekonomicznego, poznawania i ciągłego pytania czy tu jeszcze przyjedziemy.

Cieszę się, że mogłam być z naszą młodzieżą. Jestem dumna, że byli bardzo zdyscyplinowani, opiekuńczy jeden wobec drugiego, mieli świetne gusty kupując pamiątki.

Dziękuję rodzicom za współpracę , p. Marzence za wspólny wyjazd i opiekę,  uczestnikom za to że są i wiedzą czego chcą.

„Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los. Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje„.

Wiara potrafi przenosić góry, czynić cuda……..

Wierzę, że nam się uda zrealizować nasze kolejne zadanie…….

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: