BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 maj 2017

Ubezwłasnowolnienie a nie choroba psychiczna przesądza o braku zdolności testowania

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: