BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

8 Maj 2017

Ubezwłasnowolnienie a nie choroba psychiczna przesądza o braku zdolności testowania

Copyright Ⓒ 2011 - 2016 LFOON-SW

Administrator 2011 - 2016 Mateusz Urbański