BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Listopad 2018

Ubywa rencistów. Niecałe 15 proc. z nich pozytywnie ocenia sytuację materialną

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: