BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 luty 2018

Uczeń miał mieć indywidualne nauczanie, dyrektor szkoły go nie zorganizowała

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: