BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Marzec 2014

Uczeń z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną – gimnazjum i co dalej?

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Lublinie organizuje spotkanie szkoleniowe pn.: „Uczeń z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną – gimnazjum i co dalej?”

Termin spotkania:

8 kwietnia (wtorek) 2014 r. godz. 10.00 – 13.30

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni zatrudnieni w gimnazjach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach opiekuńczych na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawiciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miejsce spotkania:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 65.

Przebieg spotkania:

Możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Anna Morow – Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Lublinie

– Ocena zainteresowań zawodowych uczniów z upośledzeniem umysłowym – prezentacja Inwentarza Preferencji Czynności Zawodowych Osób z Niepełnosprawnością Umysłową – Janusz Cioczek współautor narzędzia

– Zainteresowania zawodowe uczniów a oferta szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy – Andrzej Berbeć Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie

– Oferta zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów – prezentacja scenki przygotowanej przez Teatr Promieniści, działający na terenie Ośrodka.

– Poczęstunek i dyskusja

– Prezentacja zajęć na poszczególnych kierunkach kształcenia w szkole zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy

– Podsumowanie konferencji

Impreza towarzysząca: kiermasz wyrobów uczniów szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent”

 UWAGA !!!

 Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 04. 04. 2014r. pod numerem tel. 81 747 50 75.

 Więcej informacji na stronie SOSW nr 1 w Lublinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: