BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Wrzesień 2011

Mamy nowe Biuro Karier we Włodawie

„Trzeba pamiętać, że niepełnosprawność może dotyczyć każdego  człowieka  na każdym etapie jego życia” (cytat z wystąpienia   pani Janiny Klimczuk). W dniu 26 sierpnia 2011 r. uroczyście otwarto nowe Biuro Karier Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki we Włodawie. Mieści się  ono w siedzibie  Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości przy ulicy Kościelnej 16. Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie drewnianego podjazdu dla wózkowiczów i przystosowanie łazienki.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli:

Wiesław Holaczuk – starosta włodawski,  Józef Kędzierawski – prezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, Adam Mazurek – przedstawiciel PFRON Oddziału w Lublinie, Joanna Pogonowska – Urząd Miejski we Włodawie, Justyna Wojtal – Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie, Dariusz Kaczanowski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku, Małgorzata Poprawska – Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, Krystyna Wojtiuk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  we Włodawie, Zbigniew Skibiński – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Włodawie, Regina Osypowicz – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Agnieszka Czuj – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie, Jolanta Goleman – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Hannie, Zbigniew Woszczyński – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  we Włodawie, Ewa Osowiec – Powiatowy Urząd Pracy  we Włodawie, Urszula Rudko – dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  we Włodawie, Aneta Demczuk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Elżbieta Kral – kierownik  Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie, Maria Wołoszyn – Polski Związek Niewidomych, Jan Litaszewski  – Cech Włodawa, Adam Kowalewski – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie,  Andrzej Lis –Dom Pomocy Społecznej  „Senior”, Elżbieta Owięcka – „Twoje Radio Włodawa”, Urszula Koszuk – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christaiana” we Włodawie,  Teresa Bodzak – Stowarzyszenie „UroConti” Oddział w Lublinie,  Arleta Szalast-Łagoda – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik  Wojewódzki  reprezentowali: Alicja Jankiewicz, Zofia Brzozowska, Adam Orzeł, Anna Gołąb, Andrzej Gołąb.

Otwierając uroczystość  koordynator Biura Karier we Włodawie pani Janina Klimczuk powiedziała :

„Nadrzędnym celem Biura Karier jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych…

Trzeba pamiętać, że niepełnosprawność może dotyczyć każdego  człowieka, na każdym etapie jego życia”.

Następnie głos zabrała prezes LFOON – SW pani Alicja Jankiewicz. Podkreśliła, że Biuro Karier we Włodawie powstało dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON. „…Bardzo mnie cieszy obecność tak znakomitych gości, takich profesjonalistów na dzisiejszej uroczystości”. Pani Jankiewicz poinformowała zebranych o  nowym portalu stworzonym przez  Lubelskie Forum, Internetowym Biuletynie Informacyjnym Osób Niepełnosprawnych  – www.niepelnosprawni.lublin.pl . Jest on tworzony przez redakcję składającą się głównie z niepełnosprawnych pracowników i wolontariuszy.

Adam Mazurek – przedstawiciel PFRON Oddział w Lublinie przedstawił ofertę Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawnych.

Kolejnym mówcą był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie pan Zbigniew Woszczyński. Powiedział on, że cieszy się z powstania Biura Karier we Włodawie. Jego zdaniem wypełni ono lukę w aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta i powiatu włodawskiego.

Starosta włodawski pan Wiesław Holaczuk powiedział m.in., że człowiek powinien być w centrum zainteresowania, szczególnie dotyczy to człowieka niepełnosprawnego, słabiej radzącego sobie z racji choroby. „Los osób niepełnosprawnych leży nam szczególnie na sercu (…) niedawno zostaliśmy uhonorowani Orderem Radości, chyba, jako jedyny do tej pory powiat na Lubelszczyźnie”.

Następnie głos zabrał Józef Kędzierawski  prezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. Podziękował on Janinie Klimczuk za nawiązanie współpracy z prezes LFOON – SW Alicją Jankiewicz.

„Nasz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie skupia ok. 90 firm, które zatrudniają ok. 400 osób. Dołożymy wszelkich starań, aby zainteresować szefów tych firm zatrudnieniem osób niepełnosprawnych”.

Pani Zofia Brzozowska, wiceprezes LFOON – SW  poinformowała słuchaczy o problemach związanych z leczeniem i rehabilitacją osób chorych na astmę.

Pan Adam Orzeł reprezentujący  również  Fundację Aktywnej Rehabilitacji  mówił o rehabilitacji osób po przebytych urazach kręgosłupa.

Artur Koch  pośrednik pracy Biura Karier we Włodawie, jeżdżący na wózku inwalidzkim powiedział:

„… W tej chwili jestem instruktorem Grupy Aktywnej Rehabilitacji, uczę inne osoby. Jestem przykładem na to, że można normalnie żyć w rodzinie, mieć różne zainteresowania i sterować swoim życiem tak, jak ja sobie życzę, a nie jak proponują mi różne instytucje pomocowe. Mówimy: maksimum samodzielności, a pomoc tylko w chwili, gdy inne rzeczy nie przynoszą zamierzonych efektów”.

Adam Kowalewski z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie poinformował o działalności PTSR i problemach jego członków.

„… Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o dostępność do leczenia stwardnienia rozsianego”.

Teresa Bodzak ze Stowarzyszenia „UroConti” Oddział w Lublinie mówiła o problemach osób chorych na nietrzymanie moczu (NTM). „… NTM nie jest uznane przez Ministerstwo Zdrowia za jednostkę chorobową, istnieje tylko jako schorzenie współistniejące. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym nie uznano NTM za chorobę podstawową”.

Dyskutowano o tym jak Biuro Karier we Włodawie może przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Bardzo ważną rzeczą jest, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość realizowania się w życiu zawodowym i społecznym. Miejmy nadzieję, że osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na pomoc i życzliwość pracowników administracji samorządowej, państwowej,  organizacji, stowarzyszeń i społeczności lokalnej.

Wywiad z p. Alicją Jankiewicz

Krzysztof  Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: