BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 lipiec 2015

Urzędy nie pomagają niesłyszącym

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: