BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Kwiecień 2014

Urzędy pracy będą gromadzić dane o niepełnosprawności bezrobotnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW