BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Kwiecień 2013

Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej

W ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013” w toku procedury konkursowej dwie organizacje pozarządowe zostały wyłonione do realizacji projektów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej:

Fundacja Fuga Mundi – głównymi adresatami projektu są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby zamieszkujące samotnie lub gdy w rodzinie jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, potrzebujące stałej lub długotrwałej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, które do aktywnego funkcjonowania społecznego i/lub zawodowego potrzebują pomocy asystenta, adresatami usług są także rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 10.00-14.00 pod numerem: (81) 5342601, za pośrednictwem skrzynki mailowej: asystent@ffm.pl oraz osobiście w siedzibie Fundacji Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20 B. Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej: www.ffm.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – projektem objęte zostaną osoby niewidome dorosłe, jak i dzieci i młodzież z dysfunkcją narządu wzroku oraz dodatkowymi niepełnosprawnościami, szczególną uwagę oferent poświęci osobom samotnym i o niskich dochodach, w związku z pisemną, telefoniczną, osobistą i mailową drogą zgłaszania chętnych zadaniem wspierane będą osoby zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze pod numerem: (81) 441 53 25, za pośrednictwem skrzynki mailowej: pzn.lublin@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski, ul. Wieniawska 13

Informacja pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: