BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 marzec 2015

Ustawa o rehabilitacji. Projekt zmian w opłatach na PFRON grozi utratą miejsc pracy dla niepełnosprawnych?

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: