BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwiec 2015

UWAGA GIMNAZJALIŚCI

Kończy się rok szkolny i gimnazjaliści z klas trzecich będą podejmować decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Serdecznie zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ulicy Wyścigowej 31!

SOSW

Proponujemy naukę w:

  1. Liceum Ogólnokształcącym,
  2. Technikum – technik informatyk,
  3. Zasadniczej Szkole Zawodowej – kucharz i introligator,
  4. Studium Policealnym – kierunek: informatyk.

Nasza placówka posiada bardzo dobre warunki do nauki – wyposażone w odpowiedni sprzęt pracownie i sale lekcyjne, które umożliwiają naukę osobom z dysfunkcjami. W budynku szkoły i internacie znajduje się winda, pomocna przy kłopotach z przemieszczaniem się na wyższe kondygnacje. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą z dysfunkcjami, ale przede wszystkim to ludzie otwarci na potrzeby innych, życzliwi i chętni do wszelkiej pomocy.

Uczniowie w naszej szkole mają możliwość poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich zdolności i talentów w różnych kółkach zainteresowań. Wielu naszych uczniów zostało laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i artystycznych. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który pod kierunkiem opiekunów jest pomysłodawcą i realizatorem wielu ciekawych inicjatyw.

Placówka dysponuje internatem, w którym obok działalności dydaktycznej i opiekuńczej kwitnie działalność kulturalna. Opiekunowie zapewniają uczniom przede wszystkim bezpieczeństwo i możliwość pełnego wykorzystania czasu na naukę, ale również organizują wspaniałe programy kulturalne i artystyczne. Bezpieczeństwo, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – to najważniejsze działania w naszej placówce. Serdeczność, życzliwość, wyrozumiałość, otwartość na problemy i pomoc w ich rozwiązywaniu – to inna, równie ważna strona naszej działalności.

Dlatego serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. www.soswlublin.pl/wyscigowa

Na pewno nie będziecie zawiedzeni!

Elżbieta Czyżewska

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: