BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 maj 2014

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I BEZROBOTNE! SZANSA NA PRACĘ

Znana Lublinianom z wysokiego poziomu oferowanych uczestnikom szkoleń firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. rozpoczyna realizację Projektu „Strefa aktywizacji”. Jego przedmiotem jest bezpłatne przeszkolenie 90 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w zawodach:

– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami sprzedaży internetowej;

– operator koparko-ładowarki kl. III;

– pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych;

– florysta z elementami rękodzieła i obsługi kasy fiskalnej.

Projekt skierowany jest w połowie do osób niepełnosprawnych, które powinny kumulatywnie spełnić dwa warunki: – fakt zarejestrowania w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Atrakcyjność oferowanej beneficjentom oferty zawiera się w zagwarantowaniu im usług poradnictwa indywidualnego, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa grupowego. Dodatkowo każdy z uczestników szkoleń zostanie skierowany na 4-miesięczny płatny staż.

Jak powiedziano, udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny; lubelska firma zapewni ponadto uczestnikom ubezpieczenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu dla 70% uczestników. Tak, jak w wypadku wszystkich pozostałych szkoleń, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, odbywać się zaś będą w grupach 10-osobowych średnio 3 razy w tygodniu.

Chętnym do skorzystania z tak kompleksowo przygotowanej szansy na zatrudnienie życzyć należy dobrej atmosfery w trakcie zajęć, satysfakcji ze zdobytej wiedzy i możliwości długotrwałego jej wykorzystywania na własnym stanowisku pracy. Ponieważ pierwsze szkolenia rozpoczynają się już w maju, podaję kontakt do firmy Lechaa Consulting Sp. z o.o., gdzie można uzyskać pozostałe informacje:

 

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

ul. Fiołkowa 7

20-834 Lublin

Tel. 81 759 30 11, w. 14, 28

Kom. 691580016

www.strefa-lublin.lechaa.pl

 

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: