BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 marzec 2018

UWAGA „stare” stowarzyszenia zwykłe – zgłoście się do nowej ewidencji!

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: