BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 wrzesień 2017

Uwaga! Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne wszystkich typów i stopni niepełnosprawności są adresatami szkoleń organizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju, których wykonawcą jest Zakład Aktywności Zawodowej „MISERICORDIA” w Lublinie.

Organizatorzy proponują odbycie szkoleń w zawodach: kucharz/kucharka oraz asystent medyczny/asystentka medyczna z obsługą autoklanów. Szkolenie w zawodzie kucharz/kucharka rozpocznie się już w październiku br. Uczestnikom szkoleń gwarantuje się płatne (w wysokości ok. 1450 zł netto) 4-miesięczne staże.

Rekrutacja trwa od 01.09.2017. do 30.09.2017.

w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej

w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

w godz. 8.00. – 15.00.

(Dojazd MPK nr 3 – przystanek Cmentarz).

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. zameldowanie na terenie Województwa Lubelskiego;

2. wiek do 29 lat;

3. dokument potwierdzający niepełnosprawność (stopień lekki, umiarkowany, znaczny). Akceptujemy również orzeczenie z ZUS o przyznaniu renty;

4. osoba obecnie nie powinna się nigdzie uczyć;

5.osoba nie powinna obecnie nigdzie pracować.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

P. Jolanta Michalak

Zakład Aktywności Zawodowej „MISERICORDIA”

ul. Głuska 145 20-385 Lublin

Tel. 81 751 95 01, kom. 510 437 914.

Pozostałe informacje zawarte są w załączonej ulotce.

ulotka strona 1

Ulotka str 2

 

Więcej na stronie: www.misericordia.org.pl

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: