BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Marzec 2012

Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie oraz  Kuratorium Oświaty w Lublinie organizują II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową. Temat Konferencji ,,Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”. Odbędzie się ona w dniach 26-28 kwietnia 2012 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Założenia tematyczne Konferencji
Celem referatów przedstawianych podczas Konferencji i dyskusji jest powiązanie osiągnięć naukowych w zakresie diagnostyki uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego z wybranymi formami terapeutycznymi dla zwiększenia efektywności usprawniania.
Tematy główne

 1. Uwarunkowania rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego po jego uszkodzeniu w okresie okołoporodowym.
 2. Współczesne metody oceny czynnościowej narządu ruchu i ich wykorzystanie w rehabilitacji.
 3. Rola Fizjoterapii w programowaniu zajęć z Pedagogiki Specjalnej i Terapii Zajęciowej dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 4. Znaczenie Terapii Zajęciowej w przygotowaniu dziecka do opanowania samoobsługi i funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.
 5. Retrospektywna ocena rehabilitacji przez osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodziców.
 6. Znaczenie wybranych metod fizjoterapii w usamodzielnieniu dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Program obejmujący tytuły referatów i nazwiska referentów podamy w komunikacie II .

Biorąc pod uwagę planowaną tematykę Konferencji, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, a w tym w szczególności przedstawicieli:

 • Przedszkoli Integracyjnych i Specjalnych,
 • Pracowni Terapii Zajęciowych,
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych,
 • Oddziałów Rehabilitacji Dziecięcej,
 • Poradni Rehabilitacji Dziecięcej,
 • Przychodni Fizjoterapii.

Dane kontaktowe:
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wydział Fizjoterapii
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740 25 39
e-mail: dziekanat_wssp@interia.pl

Więcej informacji na stronie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodnieczej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: