BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2013

V międzynarodowa premiera teatru ludzi niepełnosprawnych w Lublinie

„Międzynarodowa Premiera Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w Lublinie – DOMINO” jest cykliczną – od dziesięciu lat – prezentacją twórczości  nieznanych szerszej publiczności teatrów ludzi niepełnosprawnych, które wśród współczesnych trendów i tendencji w teatrze polskim i europejskim wyraźnie zaznaczają swoją obecność i
indywidualność formy jak i gry aktorskiej oraz nowatorskie spojrzenie na tematy społeczno-obyczajowe.

DOMINO

12 LISTOPADA 2013,GODZ.17.00
w Teatrze im.J. Osterwy
Spektakl Teatru KRUG z Moskwy pt. Slash

13 LISTOPADA 2013, GODZ.17.00
W Teatrze im. J.Osterwy
Spektakl Teatru Ludzi Niepełnosprawnych TEATROTERAPIA : „Spowiedź w drewnie”

Promocja  emancypacji teatru ludzi (nie)pełnosprawnych  oraz wsparcie  w rozwoju Teatru Ludzi Niepełnosprawnych z Lublina przez artystyczną konfrontację z wybitnym Teatrem KRUG z Moskwy jak też nawiązanie wieloletniej współpracy Teatroterapii Lubelskiej z Teatrem Moskiewskim prowadzi do ustanowienia estetycznego wzorca dla rozwijającego się ruchu teatralnego w środowiskach ludzi niepełnosprawnych w Polsce.

Przyczynić powinno się to do rozwoju demokracji  w teatrze i świecie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: