BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2016

V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne” – „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne

Zespoły „Przyjaznego Uniwersytetu” i „Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego” zapraszają na „V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne” – „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne”, Lublin, 29-30 listopada 2016 roku.

Głównym tematem konferencji są pojęcia doświadczenia, rozumienia, emocji i perspektywy bliskiej doświadczeniu. Będziemy poszukiwać ich implikacji filozoficznych, antropologicznych oraz konsekwencji jakie niosą ze sobą dla pojmowania naszego dobrostanu i zdrowia psychicznego (w psychiatrii, psychologii, pedagogice, psychoterapii, naukach o zdrowiu, coachingu zdrowia, itp). Interesują nas rozmaite wymiary doświadczenia i emocji, sposoby doświadczania siebie, świata i innych oraz odpowiadające im narracje. Szczególnym przedmiotem rozważań będą doświadczenia graniczne (liminalne) oraz podatność na zranienie („vulnerability”), wrażliwość, odczucia i emocje egzystencjalne.

 

Tematyka konferencji będzie realizowana w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz działań artystycznych.

Głównymi organizatorami konferencji są Instytut Filozofii i Socjologii UMCS (Andrzej Kapusta) oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS (Katarzyna Skalska) współpracujący w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet (koordynator Justyna Rynkiewicz) http://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet,8041.htm // oraz OSF-P (Jakub Tercz).

Współorganizatorem Seminarium jest Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie a także Galeria Labirynt.

Więcej na stronach internetowych:

http://vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin

https://www.facebook.com/events/619834344850567/permalink/620680714765930/

https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne/

Pod adresem // http://ivosfp.wixsite.com/ivosfp // można przeczytać podsumowanie naszych dotychczasowych działań oraz poznać program poprzedniego wydarzenia – IV OSF-P pt. „Relacje”. Na stronie czasopisma filozoficznego ETYKA możliwe jest wysłuchanie wszystkich dotychczasowych
spotkań (łącznie ponad 30 godzin wykładów i dyskusji) http://etyka.uw.edu.pl/otwarte-seminaria-filozoficzno-psychiatryczne oraz na naszym kanale You Tube obejrzenie licznych nagrań wideo https://www.youtube.com/channel/UC4O6TpF8yiZ2I-Ydu2jdCbA

 

Katarzyna Skalska
Koordynator Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
tel: 81 537 58 90

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: