BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs na relację powrót do relacji konkursowych
18 październik 2011

V Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej „O księżyc Twardowskiego”

W dniu 16 października 2011 r. w Biszczy odbył się „V Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej O księżyc Twardowskiego”, zorganizowany przez Fundację

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy Swoje Serce” w Zamościu i jej jednostkę organizacyjną Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy. W przeglądzie tym, wzięły udział osoby z Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie: w kategorii

„Recytacja” Rafał Kwasiborski wydeklamował wiersz ks. J. Twardowskiego pt. „Żal”, a w kategorii „Poezja śpiewana” Ola Górska zaprezentowała utwór J. Tuwima „Wspomnienie” do muzyki Cz. Niemena. Przegląd ten zorganizowany był ku czci wyboru 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową w Watykanie Wielkiego Polaka Karola Wojtyłę.

Przegląd rozpoczęto od celebracji Mszy Świętej oraz wystąpień zaproszonych gości. W części konkursowej przeglądu wzięły udział 22 placówki m.in.: z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, z Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego oraz Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego z różnych miejscowości województwa lubelskiego. W trakcie przerwy organizatorzy przygotowali niespodziankę w formie prezentacji umiejętności młodych karateków z drużyny reprezentacyjnej Polski. Po zakończeniu części konkursowej Jury obradowało a w tym czasie gościnnie wystąpił zespół z Litwy z repertuarem wokalno-tanecznym. Przegląd uświetnił występ rodzinny Krzysztofa i Wojciecha Cugowskich. Nasze stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe.

Impreza była bardzo udana. Polecam wszystkim, którzy lubią poezję i występy artystyczne.

Rafał Kwasiborski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: