BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Kwiecień 2015

VI Edycja Wojewódzkiego Przeglądu Poezji Dziecięcej – niezapomniane przeżycia

Za nami VI edycja Wojewódzkiego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…”. Tak, jak co roku, gościnne pomieszczenia Domu Kultury LSM w Lublinie stały się widownią niezwykłej imprezy z udziałem dzieci przedszkolnych województwa lubelskiego. Czwartek i piątek 23. i 24. IV. br. wyznaczyły ramy czasowe, w których wszyscy miłośnicy poezji mieli okazję wysłuchania, obejrzenia i zachwycenia się dokonaną przez najmłodszych recytacją wybranych utworów dla dzieci.

Podobnie, jak w minionych latach, ta – odbywająca się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin, przygotowana zaś przez Przedszkole nr 64 „Skrzacik” w Lublinie – impreza wabiła barwną oprawą i szeregiem przygotowanych z myślą o małych aktorach atrakcji. Wymienić zatem należy pomysłową dekorację sceny w sali widowiskowej, gdzie figura leżącego nad książką chłopca zwracała uwagę na wartość i potrzebę lektury w życiu kształtującego swą osobowość dziecka. Niezastąpioną rolę grał herold w barwnym stroju z zamierzchłej epoki, który przez sam sposób prowadzenia sekwencji przeglądu, jak również wprowadzenie zabaw słownych i ruchowych, skutecznie zatroszczył się o komfort samopoczucia najmłodszych. Przyciągającym oko elementem oprawy widowiska były same stroje przedszkolaków – np. wykorzystane przez dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w wierszu Tadeusza Śliwiaka pt. „Zakochana żaba” zielone mundurki. Podobną rolę pełniły – barwne niejednokrotnie i oryginalne – rekwizyty, jak kołyska i figurka braciszka wykorzystane przez dziewczynkę z Przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej w wierszu Józefa Czechowicza pt. „Bawię braciszka”.

Sama prezentacja wierszy polskich poetów to już okazja do wielu wzruszeń, zamyślenia i radości. Zadowolenie widzów Przeglądu okupione zostało zapewne ciężką pracą i wieloma zabiegami ze strony sprawującego pieczę nad wykonawcami personelu przedszkolnego. Dzięki temu zachwycać mógł chóralny występ dwóch chłopców z Przedszkola nr 46 recytujących „Przyjaciół” Adama Mickiewicza, występ czworga jednocześnie dzieci z Przedszkola nr 85 odtwarzających „Żuka” Jana Brzechwy, czy – zwłaszcza – imponujący wręcz dojrzałą grą aktorską występ małego wykonawcy z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lubartowie, recytującego wiersz „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry. Wspomnieć należy, iż największe brawa zebrali zwłaszcza Ci spośród małych aktorów, którzy pokonać zdołali stres i – wbrew pierwotnym oporom – pięknie zaprezentowali przygotowany przez siebie utwór poetycki (np. Wiktoria z Przedszkola nr 65 w Lublinie). Chwila największego aplauzu widowni nastąpiła zaś po pełnym temperamentu występie malutkiej wykonawczyni wiersza Doroty Gellner pt. „Roztrzepana sprzątaczka” (dziewczynka przygotowana została przez wychowawców Przedszkola nr 5 przy Alei Racławickiej w Lublinie).

Spośród gości VI Przeglądu Poezji Dziecięcej wymienić wypada przynajmniej P. Annę Szczepińską Wicekuratora Oświaty w Lublinie, P. Barbarę Czołowską Z-cę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie, reprezentującego sponsorów P. Rafała Iskrę Prezesa Zarządu Froebel.pl, P. Małgorzatę Iwanicką i P. Andrzeja Zdunka reprezentujących Dom Kultury LSM, a także lubelskich poetów: P. Zbigniewa Dmitrocę i P. Zygmunta Marka Miszczaka, którzy zaznaczyli swoją obecność prezentacją własnych wierszy dla dzieci. O występach wyżej wymienionych mówić można w kontekście ogółu niespodzianek czekających najmłodszych w ciągu dwóch dni trwania Przeglądu: P. Zbigniew Dmitroca przygotował z myślą o przedszkolakach całe widowisko pn. „Teatrzyk, jak się patrzy”, w realizację którego zaangażowane zostały licznie i chętnie zgłaszające się dzieci. Zarówno aktorzy, jak odbiorcy „Teatrzyku” z przyjemnością zapoznali się z wierszami znakomitego twórcy: znalazły się wśród nich wiersze o koguciku, sójce, oście, ośle i wiele innych. Dodać należy, iż każdy z prezentowanych wierszy ilustrowały stosowne rekwizyty.

012

Występ Zygmunta Marka Miszczaka wpleciony został w drugi dzień trwania Przeglądu. Poeta zaprezentował cztery spośród ostatnio napisanych przez siebie wierszy dla dzieci. Znalazły się wśród nich utwory żartobliwe, wszystkie zaś stanowiły pochwałę beztroskiego przeżywania dzieciństwa i towarzyszącej mu radości.

Nad pomyślnym przebiegiem imprezy czuwała P. Dorota Iwańska Dyrektor Przedszkola nr 64 w Lublinie. Ona też dokonała jej podsumowania, podkreślając wartość twórczej aktywności dzieci przedszkolnych. W tegorocznej edycji Przeglądu udział wzięło 117 dzieci z 41 placówek. Ostatnim akordem widowiska było rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród ufundowanych przez sponsorów (należeli do nich: Pan Mariusz Płachta, firma Lubella, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Froebel.pl).

Żaden chyba z uczestników VI Wojewódzkiego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…” nie ma wątpliwości, iż impreza ta reklamuje się sama. Oby stanowiła dla naszych najmłodszych skuteczny bodziec do zainteresowania się i głębokiego przeżycia tych wartości, których dostarczyć Im może literatura dziecięca.

no images were found

ZMM

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: