BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 wrzesień 2013

VII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student

W Krakowie 29 października br. w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym odbędzie się VII edycja ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny Student. Wydarzenie, jak co roku,  będzie dotyczyć zagadnień związanych z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego. Organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

VII edycja poświęcona będzie m.in. programowi „Aktywny Samorząd”, którego celem jest likwidacja barier finansowych w dostępie osób z niepełnosprawnością do edukacji na poziomie wyższym. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich omówi obowiązki uczelni wobec Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Odbędzie się również panel dyskusyjny ekspertów z uczelni i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktywizacji zawodowej i śledzenia losów absolwentów z niepełnosprawnością. Oprócz tego zaprezentowane zostaną europejskie programy wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz pojawi się kwestia partycypacji studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim. Na koniec przedstawiony zostanie raport na temat dostosowania regulaminów uczelni do wymogów jakie stawia nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 10 października.

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.firr.org.pl.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy: Patronat medialny: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej PAP Nauka w Polsce

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: