BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2018

VII Ogólnopolska konferencja naukowa – Pokonywać Niepokonane

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje Konferencję Naukową pt. „Pokonywać Niepokonane”. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4 w Lublinie. 

Kolejna edycja konferencji będzie poświęcona wielorakim aspektom funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Problem ten dotyka przecież ludzi w różnym wieku, biorąc pod uwagę etiologię niepełnosprawności. Pojawia się na różnych etapach życia wyznaczając specyfikę radzenia sobie z niepełnosprawnością. Obejmuje aspekty wychowania, edukacji, leczenia, rehabilitacji, życia osobistego, rodzinnego i zawodowego dotkniętych nią osób. Niepełnosprawność ruchowa, jak z pewnością każda inna – wymaga odniesienia się do przeszłości, adaptacji do teraźniejszości oraz kreślenia planów na przyszłość i ich odważnego realizowania. Dotyka osób z niepełnosprawnością i tych, wśród których, z którymi i dla których one żyją.

Konferencja POKONYWAĆ NIEPOKONANE

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

(12 grudnia 2018) rozpoczęcie: 9.30

sesja plenarna; prowadzący – dr Zbigniew Orzeł (Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku)

 • dr hab. Lech Panasiuk – Niesprawność biologiczna i prawnie orzeczona wsród mieszkańców miast i wsi. (Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie)
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś – Profilaktyka wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością ruchową (Pełnomocnik Dziekana d/s kierunku Psychologia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).
 • dr hab. Piotr Majcher – Wyzwania współczesnej rehabilitacji w zmieniającym się systemie prawnym (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej; Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Dr hab. Danuta Zarzycka – Teoria pielęgniarstwa w służbie praktyki opieki nad osobą z niepełnosprawnością ruchową (Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin)
 • dr hab. Wojciech Otrębski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Ewa Humeniuk – Czynniki wpływające na proces przystosowania do niepełnosprawności. (Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin).

 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka – „Cisza trwa. Dobrze słychać huk spadających kul” Niepełnosprawność a polityka, życie i praca. Studium jednostki spełnionej? (Kierownik Instytutu Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).
 • dr hab. Teresa Kulik, Dr hab. Anna Pacian, Mgr Monika Kaczorowska – Polityka niepełnosprawności w ujęciu międzynarodowym (Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
 • dr hab. Lidia Łysiuk – Rozwój i funkcjonowanie tożsamości w warunkach niepełnosprawności fizycznej. (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś).
 • Dr Krzysztof Metera – ,,Decubitus’’ początkiem końca – w urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie). 

przerwa obiadowa 

14.15 – warsztaty i sesje tematyczne 

 1. Wsparcie psychologiczne i terapia prokognitywna jako skuteczne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych (Na przykładzie udaru mózgu, uszkodzenia czaszkowo-mózgowego, choroby neurodegeneracyjnej)

Prowadzący: Monika Kitowska – specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

Liczba godzin warsztatu – 2 h 

 1. Postępujące trudności psychofizyczne oraz deficyty poznawcze w chorobie Parkinsona. Metody pracy z pacjentem i jego rodziną z perspektywy neuropsychologa.

Prowadzący: Monika Kitowska – specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

Liczba godzin warsztatu – 2 h 

 1. Metody i techniki usprawniania osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez terapię zajęciową

Prowadzący: Magdalena Czarkowska – Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, Lublin

Liczba godzin warsztatu – 2 h 

 1. Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych.

Ergonomia w pracy pielęgniarki – profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w codziennej pracy.

Prowadzący: dr n. o zdr. Kamil Chołuj – Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Liczba godzin warsztatu – 2 h

 1. Zasady bezpiecznego i ergonomicznego przenoszenia i podnoszenia pacjentów obowiązujące w praktyce pielęgniarskiej. 

Prowadzący:

dr n. o zdr. Justyna Chmiel – Zakład Balneoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Liczba godzin warsztatu – 2 h

 1. Specyfika pracy z pacjentem z bólem przewlekłym

Prowadzący:

dr Jolanta Dziewulska  – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Chełm, wykładowca WSEI lub dr A. Baczewska – specjalista opieki paliatywnej, wykładowca WSEI

Liczba godzin warsztatu – 2 h

Więcej informacji: www.wsei.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: