BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Sierpień 2014

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 8 – 15 września 2014 r. w Warszawie

 Drugi tydzień września będzie największym świętem organizacji pozarządowych w naszym kraju. W dwudniowym Forum poświęconym aktywności społecznej udział weźmie ponad 1 tys. osób reprezentujących inicjatywy obywatelskie i zaangażowanych w działalność społeczną. Wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich zgromadzą w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób.

 

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w dniach 8 – 15 września 2014 r. w Warszawie.VII OFIP będzie okazją do przyjrzenia się rozwojowi aktywności obywatelskiej w Polsce w ostatnich 25 latach.

 

Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum (14-15 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim). Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września 2014 r.) na terenie całego miasta oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września 2014 r.) na Krakowskim Przedmieściu.

 OFIP

Forum konferencja na Uniwersytecie Warszawskim 14-15 września 2014

Pierwszego dnia Forum będziemy rozmawiać o aktywności społecznej Polaków, którą przedstawimy na osi czasu obejmującej dokonania ostatnich 25 lat.

Podsumujemy też Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych (RFIP), które odbyły się w każdym województwie w maju i czerwcu br. i wspólnie będziemy tworzyć „Strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, której podstawy opracowały organizacje podczas RFIP – projekt dokumentu, który określi kierunki działania organizacji pozarządowych w Polsce.

Drugi dzień należy do NGO z całej Polski, które podczas kilkudziesięciu sesji równoległych zaproszą na dyskusje i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom jak m.in. fundraising i finansowanie organizacji, nowe technologie, partycypacja i edukacja obywatelska, współpraca samorządów z III sektorem oraz biznesem, wolontariat, standardy działania NGO, pozarządowe instytucje pracy.

 

Rejestracja na Forum

Zgłoszenia od wszystkich chętnych do uczestniczenia w Forum przyjmowane są do 21 sierpnia 2014 r. Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie wydarzenia: https://ofip.eu/formularz-uczestnika/

 

Organizacje, których siedziba mieści się miejscowości do 40 tys. mieszkańców mają możliwość starania się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w VII OFIP-ie.

 

Więcej o tym wydarzeniu znajdziesz na stronie OFIP.EU

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: