BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Wrzesień 2013

VIII Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim informują, iż w dniu 13. 09. 2013r. odbędzie się VIII Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

„MOJA SZTUKA – MOJE ŻYCIE 2013”
„Na harcerską nutę…”

W przeglądzie weźmie udział 80 osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i ruchowo z województwa lubelskiego.

Celem przeglądu jest:
– Integracja środowiska osób niepełnosprawnych
– Upowszechnianie, inicjowanie, promocja i wspieranie inicjatyw i działań twórczych osób niepełnosprawnych
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej osób niepełnosprawnych
– Umożliwienie osobom niepełnosprawnym doznań różnorodnych przeżyć artystycznych
– Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych
– Nawiązanie pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami
– Integracja osób niepełnosprawnych z różnymi niepełno sprawnościami i o różnym nasileniu oraz osobami społeczności lokalnej
– Przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych
– Dostarczenia wzorców alternatywnych form spędzania wolnego czasu
– Dostarczenia osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym nowych pozytywnych wzorców zachowań
– Wyrabianie właściwej postawy osób niepełnosprawnych i środowiska osób sprawnych

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Iformacja pochodzi ze strony WTZ Ostrów Lubelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: