BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Wrzesień 2019

VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 23-24 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej pod hasłem „1569-2019. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

W pierwszym dniu Kongresu odbyło się Forum Partnerów, mające na celu zainicjowanie nowych partnerstw i projektów wspierających sieciowanie instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, a także Giełda Grantodawców, która umożliwi zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości korzystania z dostępnych funduszy zewnętrznych.

W trakcie konferencji dla uczestników zaproponowano panele dyskusyjne i warsztatowe, które stały się próbą zmierzenia z ważnymi zagadnieniami związanymi z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ciekawymi propozycjami były panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości. W jednym z takich paneli moderatorem było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, które prowadziła Prezes Alicja Jankiewicz, pt.

Równość – Niezależność – Samodzielność – Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność).

Dyskusja podczas panelu dotyczyła realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja jest zapisem standardów, które mają zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006, ratyfikowana przez Polskę 25 września 2012, Ukrainę 4 lutego 2010, Białoruś 25 listopada 2016.

Prelegentami byli:
Kapka Panajotowa, Dyrektor Europejskiej Sieci Niezależnego Życia, Bułgaria; 
Raisa Kravchenko, Ogólnoukraińska organizacja publiczna „Koalicja na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych z zaburzeniami intelektualnymi”, Ukraina;
Alla Andrushchuk, Przewodnicząca organizacji Fundusz ,,Żyj z nadzieją” i Obywatelska Społeczna Organizacja Niepełnosprawnych Dzieci i ich Rodzin „Gwiazda Nadziei”, Krzemieniec, Ukraina;
Ivan Shmyha, Prezes młodzieżowej organizacji ,,Inwalidzi i środowisko”, Brześć, Białoruś;
Elena Kuliukina, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Białoruskiego Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych”, Białoruś;
Dr Arkadiusz Biały, Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Warszawa;
Dr Krzysztof Kurowski, Zespół ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: