BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Październik 2014

VIII Przegląd poezji

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy i Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu organizują 16 października 2014r. VIII Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy.

Występujący artyści to Osoby Niepełnosprawne i Przyjaciele.

Przegląd poezji uświetni obecność Krzysztofa Cugowskiego.

Program:
9 – 10 Msza Św.
10 – 14 Przesłuchanie konkursowe i omówienie występów.
13 – 14 Obiad

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW