BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Czerwiec 2011

VIII Regionalna Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let’s Talk Together – AAC in Europe”

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2011 r. odbędzie się VIII Regionalna Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let’s Talk Together – AAC in Europe”.Organizatorami są: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Zespół Szkół Nr 109 w Warszawie i firma Harpo. Odbędzie się ona na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Organizatorzy zapraszają: użytkowników AAC, ich rodziny, przyjaciół, terapeutów, nauczycieli i pracowników nauki.

Więcej informacji na stronie konferencji:  www.aac2011.org.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: