BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VIII rocznica inauguracji działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS

W tym roku przypada VIII rocznica inauguracji działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z tej okazji organizujemy dwa wydarzenia: Piknik Integracyjny oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową.

Wydarzenia te zostały objęte Honorowym Patronatem:

  •  JM prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego
  • Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka
  • Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego

UMCS_piknik-integracyjny

Dokładnie 16 maja 2018 przypada rocznica inauguracji powstania naszej organizacji. W związku z tym w tym dniu organizujemy Piknik Integracyjny na pl. Marii Curie-Skłodowskiej (pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej) w godz. 13-16. Podczas Pikniku odbędzie się wspólne grillowanie oraz prezentacja działalności organizacji pozarządowych  zajmujących się pomocą osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas tego wydarzenia będzie można lepiej poznać ,,świat z perspektywy osób z niepełnosprawnością” poprzez zabawę oraz wypełnianie wyznaczonych zadań.

Podczas pikniku będzie wspólne grillowanie, zorganizujemy konkursy z nagrodami, fundacje i stowarzyszenia będą się prezentowały na swoich stoiskach, odbędzie się miniturniej boccia oraz wystąpi duet Marcin Kruk&Karol Zieliński oraz zespół Sweed.

Plakat-konferencja

W dniach 18-19 maja 2018 roku organizujemy wraz z Kołem Naukowym Pedagogów Specjalnych UMCS Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „O niepełnosprawności raz jeszcze”. Uczestnikami konferencji będą studenci z innych ośrodków naukowych w Polsce, zarówno pełno jak i niepełnosprawni. Zaś prelegentami będą przedstawiciele różnych dziedzin nauki: studenci, doktoranci, osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą tematyką.

W trakcie konferencji poruszane będą tematy związane z aktywnością ON we wszystkich dziedzinach życia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Podczas organizowania tych wydarzeń staramy się upowszechniać wiedzę na temat niepełnosprawności w środowisku akademickim oraz podejmować działania mające na celu integrację społeczną.

18 maja, piątek

11.00 – 14.00 – I panel konferencji

Instytut Informatyki UMCS

14.00 – 15.30 – przerwa kawowa

15.30 – 18.30 – II panel konferencji

Instytut Informatyki UMCS

19 maja 2018 r.

11.00 – 14.30 – III panel konferencji

Instytut Informatyki UMCS

14.30 – obiad

16.00 – 18.00 – IV panel konferencji

Instytut Informatyki UMCS

Katarzyna Filipowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: