BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Maj 2018

VIII rocznica Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Piknik Integracyjny oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji obchodów VIII rocznicy działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dokładnie 16 maja 2018 przypada rocznica inauguracji powstania naszej organizacji. W związku z tym w tym dniu organizujemy Piknik Integracyjny na pl. Marii Curie-Skłodowskiej (pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej) w godz. 13-16. Odbędzie się tam wspólne grillowanie oraz  prezentacja działalności organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas tego wydarzenia będzie można lepiej poznać ,,świat z perspektywy osób z niepełnosprawnością” poprzez zabawę oraz wypełnianie wyznaczonych zadań. Podczas wydarzenia odbędą się improwizacje muzyczne oraz wystąpi duet Marcin Kruk&Karol Zieliński.

W dniach 18-19 maja 2018 roku organizujemy wraz z Kołem Naukowym Pedagogów Specjalnych UMCS Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „O niepełnosprawności raz jeszcze”. Uczestnikami konferencji będą studenci z innych ośrodków naukowych w Polsce, zarówno pełno jak i niepełnosprawni. Zaś prelegentami będą przedstawiciele różnych dziedzin nauki: studenci, doktoranci, osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą tematyką. W trakcie konferencji poruszane będą tematy związane z aktywnością ON we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w ujęciu psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym, jak też pedagogicznym oraz technicznym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kilka informacji o ZSN „Alter Idem”:

Zrzeszenie istnieje od ośmiu lat, jest organizacją studencką działająca na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością ze środowiskiem akademickim, a także ich aktywizacji i rozwoju osobistego. Organizacja zrzesza na takich samych zasadach studentów z niepełnosprawnością i studentów pełnosprawnych UMCS. Zrzeszenie jest organizatorem m.in.: konferencji, dni adaptacyjnych, wyjazdów integracyjnych, obozów językowych, pikników integracyjnych, Turnieju Boccia Cup oraz akcji charytatywnych. Jego członkowie starają się znosić bariery architektoniczne, a także społeczne, których na co dzień doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Zrzeszenie przy organizacji wydarzeń współpracuje m in. z Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, Centrum Kultury Fizycznej UMCS, a także z wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta Lublin i nie tylko.

Harmonogram:

 Środa, 16 maja

13.00-16.00 Piknik Integracyjny – pl. Marii Curie-Skłodowskiej

Piątek 18 maja

11.00-18.30 I część konferencji – Instytut Informatyki UMCS

„O niepełnosprawności raz jeszcze”

Sobota, 19 maja

11.00-18.00 II część konferencji-Instytut Informatyki UMCS

„O niepełnosprawności raz jeszcze”

Zapraszamy do wygłoszenia prelekcji na konferencji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, studentów, doktorantów, osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą tematyką. Prezentowane referaty zostaną opublikowane po zrecenzowaniu w czasopiśmie naukowym – „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”

W trakcie konferencji poruszane będą tematy związane z aktywnością ON we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w ujęciu psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym, jak też pedagogicznym oraz technicznym.

Na zgłoszenia czekamy do: 8 maja 2018 roku

Osoba do kontaktu : Katarzyna Filipowska, tel. kontaktowy: 506-815-153

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1Ik_rJ4wo_SeYWeEC-0en-W3-ReuSxQECQCzbsVHJPGU/edit

 

Katarzyna Filipowska
Przewodnicząca ZSN „Alter Idem” UMCS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: