BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2013

W Belgii trwa debata nad legalizacją eutanazji dla nieletnich (wideo)

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW