BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 maj 2018

W całej Polsce ruszają szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

W nawiązaniu do zaproszenia pani Doroty Habich, p.o. Prezesa PFRON, skierowanego do jednostek (m.in. PCPR, PUP, MOPR, MOPS) realizujących zadania adresowane do osób niepełnosprawnych w kwietniu tego roku, informujemy, że w całym kraju rozpoczynają się spotkania szkoleniowe dotyczące Systemu SOW.

Jednostki powiatowe otrzymały zaproszenia z prośbą o wytypowanie 3 pracowników z podległych jednostek, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu. Udział w tym przedsięwzięciu to dla nich doskonała szansa na pozyskanie wiedzy o Systemie SOW, który będzie miał ogólnopolski zasięg. Delegaci będą mieli szansę na wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk innych instytucji, a także otrzymają imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie obsługi SOW.

Szkolenia rozpoczną się czerwcu, a zakończą w listopadzie 2018 r. Z zespołu projektowego koordynować je będą Ewa Krygowska i Marcin Ratajczyk. Przewidziano 50 spotkań szkoleniowych dla 1200 przedstawicieli JST z całego kraju.

Jednostki samorządowe, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia uczestników, proszone są o kontakt pod adresem: sow_szkolenia@pfron.org.pl. W zgłoszeniu prosimy uwzględnić plan znajdujący się w załączniku, w którym wyszczególnione są miejsca i terminy spotkań szkoleniowych z podziałem na powiaty.

Do pobrania

Szkolenia SOW pdf

Źródło: www.portal-sow.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: