BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 październik 2017

W Gościeradowie realizują projekt „Będę Pracować” z grantu Kulczyk Foundation

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” w Gościeradowie w partnerstwie z Warsztatem Terapii Zajęciowej uruchomiło pracownię Rozwijania Umiejętności Zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

To w tej pracowni, wyposażonej dzięki projektowi „Będę pracować” z grantu Kulczyk Foundation, pięć osób niepełnosprawnych z najlepszymi umiejętnościami i predyspozycjami do wykonywania czynności zawodowych będzie doskonaliło umiejętności zawodowe w trakcie praktyk, staży i wykonywania płatnych usług zleconych.

 

Plakat Będę Pracować1 Plakat Będę Pracować2

 

Poprzez tą działalność chcemy rozpropagować ekonomię i przedsiębiorczość społeczną w gminie Gościeradów. Na początku będą to zalążki przedsiębiorczości społecznej w ramach prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się, przy dobrej woli społeczeństwa i okolicznego biznesu do rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Elżbieta Spyra

www.ressacramiser.com.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: