BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 czerwiec 2017

W Gościeradowie znowu się integrują

Po realizacji zadania „Integracja Powiatowa 2017” z Jubileuszem XX lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie, przyszedł czas na następną imprezę.

Plakat-integracyjny biwak w Gościeradowie

„Integracyjny biwak kulturalno – sportowy 2017” to zadanie publiczne dofinansowane z Gminy Gościeradów. Mieści się w działaniu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Przedmiotem zadania publicznego będzie realizacja przedsięwzięcia integrującego środowisko osób sprawnych i niepełnosprawnych z gminy Gościeradów.

Beneficjentami zadania będą uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. J.P. II w Gościeradowie (grupa zuchów i harcerzy) oraz wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, którzy są równocześnie mieszkańcami Gminy Gościeradów. Biwak będzie organizowany przy stawie w Wólce Gościeradowskiej 12 czerwca 2017 roku. Myślą przewodnią zadania będzie hasło „Więcej nas łączy niż dzieli”, propagujące integrację poprzez zabawy ruchowe i sportowe jako złoty środek dobrego samopoczucia, zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz działań wzmacniających pozytywne postawy społeczne.

Elżbieta Spyra

Stowarzyszenie Wspomagania

Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: