BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Listopad 2016

W Lublinie powstało nowa organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom OnkoŻycie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom OnkoŻycie istnieje od sierpnia 2016 r. Jesteśmy grupą rodziców dzieci po chorobie nowotworowej. Doświadczenia, które towarzyszyły nam podczas leczenia naszych dzieci spowodowały, że pojawił się pomysł na założenie Stowarzyszenia OnkoŻycie, którą misją jest wspieranie funkcjonowania rodzin w trakcie i po zakończeniu leczenia, jak również ułatwienie powrotu dziecku i rodzinie do „normalnego” życia po chorobach zagrażających życiu.

W Stowarzyszeniu chcieliśmy skupić uwagę na dzieciach z chorobą onkologiczną i ich rodzinach. Chcemy, żeby Stowarzyszenie było Wspólnotą nie tylko osób, dotkniętych chorobą, ale i każdego komu los chorych na nowotwór dzieci nie jest obojętny. Wierzymy, że dobro płynące z serc potrafi zmieniać świat! Widzimy nasze Stowarzyszenie, jako wspólnotę Adoracji Życia :). My, jako rodzice, które spędzili ciężkie momenty życia na oddziale onkologii dziecięcej wiemy ile smutku i cierpienia jest związane z chorobą. Chcemy spojrzeć na to inaczej. Każde dziecko i w każdej chwili swego życia ma prawo do bycia szczęśliwym, nawet na oddziale onkologii! Nasze zadanie właśnie w tym widzimy – dać szczęście dziecku w trudnych momentach jego życia na tyle na ile możemy i potrafimy.Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i rodzicom na oddziale onkologii, wspieranie dzieci po leczeniu oraz w trakcie rehabilitacji.

Logo Stowarzyszenia OnkoŻycie

Aneta Kruk 

e-mail: onkozycie@gmail.com

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

Dane Stowarzyszenia:

REGON: 364937029

NIP: 9462661717

Nr Konta:38 1750 0012 0000 0000 3423 3338

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: