BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 wrzesień 2015

W obronie NPOZP – przeciw wykluczeniu społecznemu

Czwartek dn. 3 września br. był dniem zorganizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego manifestacji w obronie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W proteście przeciw zaplanowanej przez Rząd likwidacji rangi ustawowej NPOZP pod budynek Urzędu Wojewódzkiego przybyło ok. 100 przedstawicieli środowiska psychiatrycznego: lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, opiekunów, chorych i Ich rodzin.

Zdjęcie z manifestacji

Przebiegająca we wzorowym porządku manifestacja rozpoczęła się przed godziną 12.00. Zanim delegacja protestujących zaproszona została do pokoju 100 budynku przy ul. Spokojnej 4, wszyscy zgromadzeni mieli możność złożenia swych podpisów pod petycją do P. Premier, zawierającą postulat wywiązania się przez Rząd z wcześniej przyjętych zobowiązań. Jak bowiem zauważyli w swoich przemówieniach dr Artur Kochański prezes LSOZP oraz prof. Andrzej Czernikiewicz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii, warunkiem przezwyciężenia kryzysu krajowej opieki psychiatrycznej jest rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej oraz realizacja postulatów zawartych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Proponowana przez Rząd likwidacja tego programu prowadzić musi do dalszej marginalizacji psychiatrii jako dziedziny opieki medycznej i do cofnięcia rozpoczętych procesów jej rozwoju o kilkanaście lat. Reprezentujący Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY Zygmunt Marek Miszczak wyraził w imieniu tej organizacji słowa solidarności z organizatorami protestu, wskazując na konieczność wyrównania dysproporcji w rozwoju krajowej opieki psychiatrycznej w stosunku do realizowanych w krajach europejskich standardów.

Zdjęcie z manifestacji

Na dramatyczny stan instytucji i placówek służby zdrowia realizujących opiekę psychiatryczną zwracali uwagę w swych wypowiedziach dla mediów dr Artur Kochański i prof. Andrzej Czernikiewicz. Wyrazem stanowiska protestujących były też transparenty z napisami: „Oczekujemy godnego finansowania opieki psychiatrycznej” oraz „Oczekujemy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

Zdjęcie ze spotkania z wojewodą

Zdjęcie ze spotkania z wojewodą

Po godz. 12.00 delegacja protestujących w składzie: prof. Andrzej Czernikiewicz, dr Artur Kochański oraz Zygmunt Marek Miszczak udała się na spotkanie z Wojewodą Lubelskim Wojciechem Wilkiem. Jak zaznaczył w trakcie składania petycji dr Artur Kochański, próba likwidacji NPOZP stanowi zaprzeczenie dotychczas podjętych w ramach rozmów z instancjami rządowymi ustaleń. Relatywnie dobra sytuacja instytucji psychiatrii środowiskowej na Lubelszczyźnie jest zaś głównie owocem wysiłków organizacji pozarządowych, nie znajdujących dotychczas wystarczającego wsparcia ze strony władz.

Zdjęcie z manifestacji

 

Czwartkowy protest środowisk psychiatrycznych to jeszcze jeden głos domagający się realizacji słusznych uprawnień tych, którzy do normalnego życia i rozwoju potrzebują wsparcia ze strony zorganizowanego społeczeństwa. Oby podjęte w najbliższych dniach przez Sejm decyzje sprzyjały zabezpieczeniu warunków godnej egzystencji, samodzielnego życia i pracy tych osób – wniosły w Ich życie perspektywę Nadziei.

no images were found

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: