BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Listopad 2013

W placówkach zdrowia tworzone są czarne listy pacjentów

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW