BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Kwiecień 2014

W Polsce prawa pacjenta to dekoracja. Prof. Zbigniew Szawarski u Kublik

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW