BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 październik 2018

W Polsce średnio co 8 minut ktoś przechodzi udar mózgu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: