BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Październik 2014

„W roli głównej prawdziwy bohater”

Wszystko przemija, pory roku, dni, ludzie przemijają.

Wszystko trwa przez jakiś czas, zwykle krótko i trzeba się z tym pogodzić.

Przekazujmy z pokolenia na pokolenie, to co nam zostało „z tamtych dni”.

Bohaterom oddajmy należną im Cześć i Szacunek.

 

”W roli głównej prawdziwy bohater”to hasło V Spotkań Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Kałkowie – Godowie. Organizator Spotkania Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „Radość” w Godowie, Parafia Rzymskokatolicka w Kałkowie-Godowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii w Kałkowie-Godowie. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili 10 grup teatralnych, w spotkaniu konkursowym uczestniczyło dziewięć grup.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie – grupa teatralna Altanka Świętokrzyska
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich- Arabeska
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach-Brzask
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej-Feniks
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kielcach-Kryształki
6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy- Figiel
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach-Tacy Sami
8. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Kielcach-Stokrotka
9. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej- Feniks
10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy- Bębnoludy- gość spotkania

Wszystkie przedstawienia w swojej treści wskazywały bohatera, były wzruszające i bardzo sugestywne, nawiązywały do tegorocznego hasła.

Niepełnosprawni aktorzy – amatorzy, ograniczyli słowa, w większości dominował obraz, muzyka, pieśń, ruch i pantomima.

Prezentacje teatralne oceniało jury w składzie:

1. ksiądz Andrzej Wróblewski – wikariusz parafii w Kałkowie
2. Alicja Imiołek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – przewodnicząca jury
3. Anna Kwiecień- nauczycielka Szkoły Podstawowej w Godowie

Zespół „Figiel” z WTZ Janowica (PSOUU Koło w Łęcznej ) po raz drugi uczestniczył w spotkaniach teatralnych w Kałkowie – Godowie. Zespół tworzą uczestnicy warsztatu z różnych pracowni. Zespół ma na swoim koncie wiele spektakli teatralnych prezentowanych na różnych konkursach i przeglądach w kraju i za granicą.

Najnowszy spektakl zespołu to „Syn marnotrawny”. Spektakl oparty jest na biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny – był niedojrzały. Dostał od ojca pieniądze, chciał poznawać świat, wydał je zabawiając się tak, że doprowadził się do skrajnej nędzy. Wstydził się wrócić do ojca i brata. Nawrócił się. Ojciec – kochający i dobroduszny do końca wierzący w drugiego człowieka. Przebacza synowi i organizuje ucztę na cześć jego powrotu. Brat – oddany ojcu, jest zły i zazdrosny, kiedy wraca brat. Nie może zrozumieć, że ojciec urządza przyjcie dla jego brata. Miłość ojca pokonuje opór, bracia się godzą.

Skład zespołu ulega ciągłym zmianom w zależności od stanu zdrowia i dyspozycji aktorów (ojciec, 2klovny, 2synowie, 4robotnicy, 2panienki, 3 inni) liczy 14 osób.

Bal

Bal

Ojciec i syn

Ojciec i syn

Hulanki syna marnotrawnego utrata wszystkiego

Hulanki syna marnotrawnego utrata wszystkiego

Powrót syna

Powrót syna

005

Dodatkowo na scenie w auli Domu Jana Pawła II wystąpił zespół Bębnoludy jako gość spotkania. Zespół dał koncert – Suita muzyka świata wykonana na instrumentach perkusyjnych. W czasie obrad jury ”Bębnoludy” swoim występem umilali czas oczekiwania na werdykt, zebranej publiczności.

006

Werdykt Jury:

1 miejsce :

grupa teatralna ,,Tacy Sami” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach – spektakl „Słowo o majorze Ponurym”

007

2 miejsce:

grupa teatralna ,,Arabeska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich –spektakl ,,Łapciuś bohater”

3 miejsce:

grupa teatralna ,,Stokrotka” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielce- ,,Wolę niebo”.

I wyróżnienie:

grupa teatralna ,,Altanka Świętokrzyska Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie –spektakl „Święty bohater”

II wyróżnienie:

grupa „Figiel” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy (lubelskie) -,,Syn marnotrawny”

Laureaci otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez starostę starachowickiego.

Laureaci otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez starostę starachowickiego.

W tegorocznych spotkaniach w Kałkowie gościło około 150 osób.Amatorskie grupy teatralne goszczące w Kałkowie to niepełnosprawni artyści. Założeniem organizatora spotkań jest aby w spektaklach prezentowali się sami niepełnosprawni bez pomocy instruktorów, opiekunów.

Opiekę nad grupami sprawuje Bolesna Królowa Polski – Świętokrzyska Pani, to do Niej skierowane były pierwsze kroki przyjeżdżających grup. To u stóp Matki w sanktuarium sprawowana była liturgia w intencji uczestników spotkań, pracowników, opiekunów, ludzi dobrej woli.

009

Jadąc do Kałkowa podziwialiśmy piękno Świętokrzyskiej Ziemi okrytej okrutnymi losami – kartami historii, które wciąż są żywe.

Tyle tu miejsc do zadumy, rozważań, przemyśleń – Sanktuarium, Droga krzyżowa, Dęby Pamięci, Pomnik katastrofy smoleńskiej, Grota Lourdzka, Golgota, ZOO.

010

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w spotkaniach, miło spędziliśmy czas u Was. Żywa lekcja historii odebrana poprzez przekazy teatralne zostanie na zawsze z nami. Dziękujemy ….

Dziękuję Matko – za Twoją dobroć, za sufit nieba rozciągnięty nad światem,

za każdy dzień, słońce, kwiaty, promyki nadziei.

Życie z Tobą czyni dni cudownymi, łatwiej znieść troski i smutki.

Trudne dni, nie są trudne.

Pomóż nam Maryjo pokonywać każdego dnia drogę wśród burz i zawiei.

Uczestnicy wyjazdu

Uczestnicy wyjazdu

 

Maria Lisek Zięba

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: