BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 kwiecień 2017

„W świecie niepełności” Kodeń 2017

W dniach 26-27.04.2017 w Kodniu odbył się pierwszy przegląd teatralny „W świecie niepełności”. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Kodeń, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.

„Z życiem jest jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana”. Seneka Młodszy

Zdjęcie

W Przeglądzie wzięły udział grupy:

Zdjęcie plakatu

Spotkanie rozpoczęli witając przybyłych Beata Kupryś kierownik ŚDS w Kodniu, Piotr Skolimowki dyrektor GCKSiT w Kodniu oraz Wójt Gminy.

Kultura jest pośrednikiem między jednostką a społeczeństwem, gdyż zapobiega zamykaniu się osób niepełnosprawnych w  kręgu własnych spraw i  problemów. Aktywność kulturalna skierowana na sztukę nie ogranicza się do wykorzystania jej wielostronnych funkcji profilaktyczno-terapeutycznych w leczeniu deficytów czy zaburzeń rozwojowych, lecz jest kreacją innego, aktywnego stylu życia, organizowaniem środowiska oraz doświadczeń kulturalnych jednostki w jej poznawczych i emocjonalnych relacjach z najbliższym oraz dalszym otoczeniem. Uczestnictwo w kulturze w szerokim jej rozumieniu przejawia się bezpośrednio w  działalności kulturalnej, w  postaci czynnego udziału w różnorodnych, celowo zorganizowanych zajęciach, spotkaniach, działaniach na rzecz kultury, uprawianiu amatorskiej twórczości artystycznej.

W życiu osób niepełnosprawnych aktywne uczestnictwo w kulturze jest jednym ze skuteczniejszych sposobów ich społecznego usamodzielnienia.

Zespoły „Bębnoludy” oraz „Figiel” działające w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy zostały zaproszone do wzięcia udziału w przeglądzie. Bębniarze zaprezentowali następujące utwory: „Polka rosyjska”, „Skrzypek na dachu”, „Cygańskie skrzypce” oraz swój sztandarowy utwór „Kankan”. Prowadząca grupę zaprosiła do wspólnego zagrania „Kankana” dyrektora GCKSiT  Piotra Skolimowskiego, Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia, Przewodniczącą Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zdjęcie

Bębnoludy wraz ze wsparciem publiczności

Zdjęcie

Bębnoludy

Grupa teatralna „Figiel” zaprezentowała swój najnowszy spektakl pt.: „Legenda o bezdennej sadzawce”. Opowiada on o kobiecie, która nade wszystko kochała złoto i bogactwo, nie liczyła się z innymi ludźmi, nie obchodziło jej nic poza gromadzeniem bogactw, jednak i ją dosięga sprawiedliwość. Spektakl spotkał się z wielkim aplauzem publiczności. Aktorzy otrzymali gratulacje i słowa uznania od innych grup i przedstawicieli władz.

Zdjęcie

„Legenda o bezdennej sadzawce” – Magda Niegodziwka

Zdjęcie

„Legenda o bezdennej sadzawce” – Rodzina przy obiedzie

Zdjęcie

„Legenda o bezdennej sadzawce” – Rozmowa z księdzem

Wszyscy występujący otrzymali okolicznościowe dyplomy-podziękowania oraz specjalnie wykonaną w Środowiskowym Domu Samopomocy statuetkę.

Na zakończenie organizatorzy wyrazili nadzieję, że będą mięli możliwość zorganizowania kolejnego przeglądu za rok. Potwierdzeniem pomysłu jest zapewnienie władz Gminy Kodeń i zaproszenie do udziału za rok.

Organizatorzy dbali o wszystkie grupy aby nie były głodne. Zapewnili dla wszystkich poczęstunek – pyszne kanapki, kawę, ciasto, a po zakończeniu występów wszyscy zostali zaproszeni na obiad do jadłodajni Braci Oblatów.

„Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”. Coco Chanel

Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze wymaga spełnienia wielu warunków, ale najważniejszą sprawą jest zmiana społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych, zrozumienie ich potrzeb, wspieranie niepełnosprawnych w wykorzystywaniu ich potencjału twórczego i różnych form udziału w kulturze, a także zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury, obiektów i działań w dziedzinie kultury.

Maria Lisek Zięba

Można nas zobaczyć:

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: