BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 luty 2019

W trosce o pacjentów – spotkanie na oddziale szpitalnym

Środa 13. II. br. była dniem odwiedzin przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY na oddziałach VI i VII Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Przedstawicielom tej organizacji pacjentów po przebytym kryzysie psychicznym towarzyszyła prowadząca cykl poświęconych poezji spotkań wolontariuszka z Ośrodka Wsparcia „Serce” P. Anna Młynarczyk oraz kapelan osób chorujących ks. Tadeusz Liminowicz.

Wspólne spotkania to dla członków LSJ okazja do złożenia świadectwa o celowości i możliwości podejmowania trudu zdrowienia, nieodzowności współpracy z lekarzem prowadzącym oraz przyjmowania przepisanych przezeń leków i… czegoś więcej. W trakcie szpitalnej wizyty goście dzielili się bowiem przesłankami Nadziei, która Im samym pozwoliła odnieść sukces w przezwyciężaniu skutków choroby. Sukces taki leży w zasięgu możliwości każdego z nas, bowiem każdy z nas jest powołany do realizacji przyjętego w sposób wolny planu własnego życia, urzeczywistniania ideałów, marzeń i pasji – przekonywali przedstawiciele lubelskiego stowarzyszenia.

Dopełnieniem złożonego wobec pacjentów świadectwa były materiały informacyjne dwóch spośród zaangażowanych w pomoc osobom chorującym stowarzyszeń: Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. W wydanych przez te organizacje broszurach bądź ulotkach znalazły się istotne informacje na temat m.in. ośrodków i form pomocy specjalistycznej, na jaką liczyć mogą osoby opuszczające szpital.

Wizyta, której istotnym elementem było udzielanie odpowiedzi na zadawane przez pacjentów pytania, stała się przede wszystkim okazją do przepełnionego życzliwością spotkania osób dotkniętych cierpieniem. Swój niepowtarzalny klimat zawdzięczała wspólnym (inicjowanym przez grającego na gitarze ks. Tadeusza Liminowicza) piosenkom. Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY dokonało z tej okazji zakupu 15 kg mandarynek, które stały się darem dla pacjentów obu szpitalnych oddziałów.

Personelowi szpitala, a w szczególności terapeutkom zajęciowym z całego serca dziękujemy za zaproszenie, zaś samym pacjentom życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i odkrycia tych dróg, na jakich może się realizować Ich powołanie do zdrowienia, dzielenia się posiadanym potencjałem i rozwoju osobowego.

Zygmunt Marek Miszczak – Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: