BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2016

W Trybunale Koronnym rozstrzygnięcie konkursów

16.02.2016 roku w Trybunale Koronnym nastąpi rozstrzygnięcie konkursów na: Przyjaznego Urzędnika, Przyjaznego Pracownika Służby Zdrowia, Przyjaznego Społecznika oraz Konkursu Poetyckiego organizowanych przez Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”.

DRGAWKA

W trakcie uroczystości rozdane zostaną nagrody dla pracowników służby zdrowia i urzędników, którzy w ostatnim roku wspierali osoby chore na padaczkę i Stowarzyszenie ”Drgawka”. W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienia dla osób działających na rzecz społeczeństwa. Konkursy odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Ponadto Kapituła Konkursu Poetyckiego wybrała najlepsze z nadesłanych wierszy.

Aleksandra Mroczek

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych

na Padaczkę i ich Przyjaciół

„Drgawka”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: