BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Sierpień 2020

W województwie lubelskim ponad 27 mln złotych dla organizacji pozarządowych w ramach zadań zlecanych.

W 2020 roku Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże ponad 27 mln złotych organizacjom pozarządowym z regionu województwa lubelskiego na realizację projektów, w których wsparcie otrzyma 28 organizacji pozarządowych.

Oddział kończy podpisywanie aneksów do umów wieloletnich z organizacjami pozarządowymi z województwa lubelskiego na realizację  projektów w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r. NGO’s otrzymają środki  w ramach konkursu 1/2019 ,,Kierunek AKTYWNOŚĆ’’,  w ramach konkursu 1/2018  „Szansa-Rozwój-Niezależność”  oraz konkursu  4/2017 ,,Samodzielni i Skuteczni’’. Zawarto już 50 umów i aneksów na łączną kwotę ponad 26 mln zł.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: