BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Maj 2014

Warsztaty Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu: „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”

zaprasza na: Warsztat Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– zajęcia integracyjne

– zajęcia rehabilitacyjne

– zajęcia socjoterapeutyczne

– zajęcia rozwoju osobistego i zawodowego

Kryteria uczestnictwa w warsztacie:

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem lub w stopniu znacznym

– wiek od 45 do kobiety – 60, mężczyźni – 64 roku życia

– status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo pozostającej bez zatrudnienia

– osoby nie korzystające ze wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej

Udział w warsztacie jest bezpłatny!!!

Liczba miejsc ograniczona.

Istnieje możliwość ustalenia programu zajęć w zależności od potrzeb uczestników.

Termin warsztatów zostanie ustalony w uzgodnieniu z uczestnikami.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Oddział w Lublinie

Karolina Suszek
karolina.suszek@far.org.pl

Renata Cięszczyk
renata.cieszczyk@far.org.pl

 

FAR Lublin
al. Kraśnicka 127/129 ( II piętro)
20-718 Lublin
tel. 81 526 10 24
www.far.org.pl/lubelskie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: