BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2013

Warsztaty aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”. Paulo Coelho

 

Uczenie się poprzez działanie, stało się możliwe. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej otrzymało dotację na realizację zadania złożonego w ramach konkursu nr 2/2013, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ogłoszonego przez ROPS Lublin. „Warsztaty aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” – zadanie nr 1 konkursu.

 Tytuł zadania :

„Omnis ars naturae imitatio est – wszelka sztuka jest naśladowaniem natury”

014 013


 

Warsztaty odbędą się w okresie od 14-18.10.2013 r

Projekt skierowany jest do 25 Beneficjentów Ostatecznych – 25 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łęczyńskiego i świdnickiego,  wywodzący się z WTZ w Janowicy (15 osób) i placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ze Świdnika  (10 osób).

Cel główny: Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzrost aktywności 25 osób niepełnosprawnych z powiatu łęczyńskiego i świdnickiego w wieku 16-50 lat .

Cele szczegółowe:

1.pogłębienie i usystematyzowanie umiejętności psychospołecznych

2.uświadomienie umiejętności społecznych w zakresie relacji interpersonalnych

3.podtrzymanie najwyżej jak się da poziomu jakości życia osób niepełnosprawnych

4.utrwalenie i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych

5.zwiększenie umiejętności współpracy

6.podtrzymanie zdolności respektowania zasad wzajemnego porozumienia i akceptacji przez osoby niepełnosprawne

7.wprowadzenie innowacji prowadzonej w oparciu o możliwości osób niepełnosprawnych (stworzenie grupy

samopomocowej podczas warsztatów, jedni będą pomagać drugim).

Cele realizowane będą poprzez 5-dniowe warsztaty artystyczne -plastyczne i bębniarskie, oraz dwa spotkania integracyjno- aktywizujące. 

Podjęcie działania integrującego środowisko osób niepełnosprawnych, to kolejna szansa otrzymana przez osoby niepełnosprawne z obu powiatów. Innowacyjność w działaniu, możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości, rozwój szeroko rozumiany. Istniejące stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niezaradnej życiowo nie wynikają wyłącznie z nastawienia społecznego, ale również z bierności samych osób niepełnosprawnych, wysokiego poziomu lęku przed kontaktami społecznymi oraz wyuczoną bezradnością. Realizowane zadanie to łamanie stereotypów, pokazanie osób niepełnosprawnych w nowych rolach, podniesienie poziomu aktywności osób niepełnosprawnych, wzrost poziomu wiary we własne możliwości i umiejętności.

Osoby niepełnosprawne po raz kolejny będą mogły wykorzystać otrzymaną szansę na własny rozwój.

 

„Znajdź czas na pracę – jest to cena sukcesu.  

Znajdź czas na zadumę – jest to źródłem siły.  

Znajdź czas na zabawę – jest to tajemnica wiecznej młodości.  

Znajdź czas na czytanie – jest to studnia wiedzy.  

Znajdź czas, aby być wesołym – jest to droga szczęścia.  

Znajdź czas, aby marzyć – jest to dotknięciem gwiazd. 

Znajdź czas, aby kochać i być kochanym – jest to przywilejem bogów.  

Znajdź czas, aby się śmiać – jest to muzyka duszy”.

Cytowane Przysłowie Irlandzkie jest odpowiedzią dla wszystkich, którzy bardzo chcieli, marzyli aby odbyły się warsztaty plastyczne i bębniarskie. Marzenia – „dotknięcie gwiazd”, marzenia się spełniają , ale aby się spełniły, należy je mieć.

M.Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW