BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Czerwiec 2012

Warsztaty – O kształtowaniu przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym

Warsztaty o kształtowaniu przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym odbyły się 26 i 27 maja 2012 w Sali nr 2 Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ulicy Akademickiej 13.

Organizatorzy:
• Koło Naukowe Architektów Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
• Opiekun naukowy Koła Naukowego:  prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka.
• Opiekun merytoryczny warsztatów: dr inż. Katarzyna Pałubska (katarzyna.palubska@gmail.com)
• Sekretarz warsztatów: inż. Kinga Flis (pinkie1@wp.pl), inż. Anna Raczyńska

W warsztatach wzięli udział: studenci kierunku Architektura Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaproszone osoby niepełnosprawne, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Lublina oraz kadra naukowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Sponsorem warsztatów był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CenterMed Lublin” Sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna ul. Weteranów 46 w Lublinie, która udostępniła studentom sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, laski dla niewidomych oraz kule inwalidzkie. 

26.05.2012 sobota – Dzień 1

Otwarcie warsztatów 10.00 – 10.30

Prof. Elżbieta Przesmycka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) uroczyście otworzyła warsztaty, po czym dr inż. Katarzyna Pałubska przedstawiła ich ideę.

Część wykładowa 10.30 – 14.00

• Anna Szmidt i Mateusz Urbański – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki www.lfoon.lublin.pl „Savoir vivre wobec osoby z niepełnosprawnością”
• Agnieszka Gajewska i Agnieszka Grabowiecka – pedagożki  w Szkole dla dzieci słabo widzących i niewidzących w Lublinie „Niewidomi w przestrzeni miejskiej”
• dr inż. K. Pałubska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Percepcja, podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania przestrzeni publicznych przez osoby niepełnosprawne o różnych dysfunkcjach”
• dr inż. Kamila Adamczyk  (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Rola architekta krajobrazu w tworzeniu przestrzeni przyjaznej, czyli dostępnej, ciekawej i terapeutycznej”
• inż. Kinga Flis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Projektowanie bez barier – wytyczne”
W trakcie części wykładowej uczestnicy warsztatów chętnie włączali się do dyskusji, poszerzając zakres wykładowy o własne doświadczenia.

Część warsztatowa 14.00 – 17.30

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 3-osobowe grupy. Prowadzący objaśnili zadania oraz przekazali bezpłatne publikacje szkoleniowe Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (www.integracja.org). Osoby ze Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji przeszkolili studentów z obsługi sprzętu warsztatowego. Po czym uczestnicy warsztatów identyfikowali bariery architektonicznych na terenie miasteczka akademickiego w Lublinie przy użyciu wózków inwalidzkich, kul i białych lasek.

27.05.2012  niedziela – 2 Dzień 10.00 – 17.00

Praca projektowa odbywała się w 3-osobowych grupach, które opracowywały karty informacyjne identyfikujące bariery oraz projektowały rozwiązania zidentyfikowanych barier.
Około godziny 16.00 utworzone grupy przez studentów Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprezentowały efekty swojej pracy w formie prezentacji multimedialnej, gdzie umieszczono przykłady kart informacyjnych i projekty nowych rozwiązań. Po wszystkich wystąpieniach Dr Katarzyna Pałubska oficjalnie zamknęła warsztaty.

Kinga Flis

Już w samym dotarciu na warsztaty przedstawiciele Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki napotkali problem przy wejściu do nowego budynku Uniwersytetu Przyrodniczego. Dostanie się do środka – pokonanie wysokiego krawężnika było możliwe tylko dzięki życzliwej pomocy młodych silnych studentów. Za co jesteśmy wdzięczni.

Prezentacje multimedialną załączymy w późniejszym czasie w momencie otrzymania jej od organizatora.

Mateusz Urbański

Foto Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: