BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 listopad 2018

Warsztaty regionalne „Mój wpływ na ochronę zdrowia w województwie lubelskim”

Warsztaty odbyły się dnia 20 listopada 2018 roku w godzinach 10-15 w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Miały charakter miksu warsztatów z konferencją oraz swego rodzaju konsultacjami społecznymi, ponieważ stanowiły okazje do spotkania przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochrona zdrowia.

Już na wstępie muszę powiedzieć, że warsztaty NIE spotkały się z zainteresowaniem na jakie zasłużyły. Można było się dowiedzieć wiele o tym, co my pacjenci możemy zrobić, by uzyskać świadczenia i prawa, jakie nam się należą od służby zdrowia z mocy prawa. Bezcenne, szczególnie jeśli zadajemy pytania osobom stojącym po drugiej stronie ,,barykady” (m.in. lekarzom i urzędnikom).

Tego typu spotkania i przede wszystkim konsultacje są potrzebne. Tylko stanowcze naciski i masowe zaangażowanie ze strony pacjentów mogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Uczestnicy warsztatów wypowiadali się o problemach związanych uzyskaniem świadczeń zdrowotnych np.: Problem z dostępem do pieluchomajtek z powodu restrykcyjnych kryteriów, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom osób schorowanych.

Wnioski z moich własnych aktualnych doświadczeń związanych z potyczkami ze służbą zdrowia, związanymi z funkcjonowaniem SORów czy opieką lekarzy nad pacjentem w ramach programów leczniczych są raczej niewesołe.

Warsztaty zaczęły się od wystąpienia zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Sylwii Chyl, która zaprezentowała zadania samorządu na rzecz pacjentów w województwie lubelskim i związane z tym działania Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych dla Województwa Lubelskiego.

Następnie Magdalena Kołodziej z Fundacji „My pacjenci” zaprezentowała główne cele i założenia projektu „Razem dla zdrowia”: www.razemdlazdrowia.pl

Potem głos zabrał Andrzej Tytuła, reprezentujący Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, na temat roli pielęgniarki, położnej w systemie ochrony zdrowia.

Jako kolejni głos zabrali Anna Józefczyk-Majewska i Paweł Piróg z Lubelskiego Wydziału NFZ, o świadczeniach w systemie ochrony zdrowia, Kinga Wojtaszczyk z Naczelnej Izby Lekarskiej o tym co każdy pacjent publicznej opieki (www.nfz-warszawa.pl) powinien wiedzieć, a także Małgorzata Kępa-Mitura o działaniach Urzędu Miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dalszą cześć Warsztatów poprowadzili przedstawicie organizacji pozarządowych: Alicja Jankiewicz z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki na temat współpracy organizacji i pacjentów ze światem medycznym; Elżbieta Stasiak z Fundacji ZOFIA na rzecz Osób Przewlekle, Niepełnosprawnych, Nieuleczalnie Chorych i Marginalizowanych Społecznie o wzmocnieniu jakości życia osób niepełnosprawnych; Ryszard Dziewa z Fundacji „Świat wg. Ludwika Braille’a” o perypetiach niewidomych pacjentów ze służba zdrowia (całkiem ciekawa lektura www.swiatbrajla.org.pl) oraz Adam Orzeł o aktywnej rehabilitacji jako niezbędnym elemencie rehabilitacji medycznej w usprawnieniu osób po urazie rdzenia kręgowego.

Łukasz Lewicki

➡ Materiały szkoleniowe

Fotogaleria

Fot.KAK

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: