BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 wrzesień 2015

Warsztaty szkoleniowe „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza na warsztaty szkoleniowe

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”

Adresaci warsztatów szkoleniowych:

Terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, logopedzi, zatrudnieni w placówkach działających w granicach administracyjnych miasta Lublin, w których opiekę, terapię i edukację otrzymują dzieci, młodzież i osoby dorosłe z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z poważnymi ograniczeniami motorycznymi i sensorycznymi.

Uczestnicy szkolenia muszą brać udział w procesie rehabilitacji, terapii i opieki, w tym w czynnościach związanych z samoobsługą oraz nabywaniem kompetencji komunikacyjnych osób w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z rozległymi deficytami w sferze fizycznej .

Termin warsztatów szkoleniowych: 24-25.10.2015 roku (16 godz. dydaktycznych)

Miejsce warsztatów szkoleniowych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Zbożowa 22 A

Cena za jedną część szkolenia – 106,00zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać:

– telefoniczne – 660 427 060 lub 606 932 214

– internetowo – sisi.lublin@wp.pl

Zapisy na szkolenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać u:

Pani Anny Ryńskiej – tel. 660 427 060 lub 81 466 55 60 w. 11

Pani Sylwii Góźdź – tel. 606 932 214

ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN – MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: