BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Wrzesień 2019

Ważne informacje dla organizacji pozarządowych miasta Lublin

1.Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 Trwają konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.  Spotkania otwarte dla wszystkich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych – 10 września o godz. 12.00 lub 17.00 (godzina do wyboru), w Chatce Żaka (Mała sala widowiskowa w Inkubatorze Medialno-Artystycznym), ul. Idziego Radziszewskiego 16, parter. Oprócz rozmów o Programie Współpracy spotkanie z pracownikiem firmy Witkac, który przybliży zasady funkcjonowania generatora ofert.

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Od 9 do 20 września trwa głosowanie na nowe członkinie i członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin IV kadencji na lata 2019 – 2022. 

Głosować  można na opublikowanej karcie do głosowania. której wzór znajduje się w załączeniu. Wydrukowane karty z listą kandydatów i kandydatek są dostępne w Biurze Partycypacji Społecznej oraz na otwartych spotkaniach.

Kartę należy złożyć w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, p.107 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców do 20 września 2019 r. do godz. 15.30. Głosować będzie można również podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 10 września o godz. 12 i 17 w ACK Chatka Żaka przy ul. Radziszewskiego 16 (Mała sala widowiskowa w Inkubatorze Medialno-Artystycznym)

Każda organizacja, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Lublin, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Lublina, może głosować (poprzez swojego przedstawiciela lub przedstawicielkę) na trzech kandydatów z listy opublikowanej na portalu Miasta Lublin  https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kandydatki-i-kandydaci-do-rdpp-ml-iv-kadencji/

Głosować może jeden przedstawiciel lub przedstawicielka danej organizacji. Osoby głosujące muszą posiadać pieczęć organizacji oraz być osobami upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

3.Spotkanie konsultacyjne  dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania miasta w dziedzinie kultury 

 Spotkanie odbędzie się  się  18 września o godz. 17.00 w Ratuszu przy Placu Łokietka 1 w sali nr 2 (sala obrad Rady Miasta). Podczas spotkania omówione zostaną także planowane działania w zakresie zwiększenia dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, w tym propozycja szkoleń dla organizacji.

Źródło informacji  : https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: