BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2020

Webinar: Jak uwolnić i wspierać energię społeczną i obywatelską młodych ludzi w Lublinie? (PJM)

Organizator Lublin 2023 zaprasza na webinar pt. „Jak uwolnić i wspierać energię społeczną i obywatelską młodych ludzi w Lublinie?”, które odbędzie się 16 grudnia od godziny 12:00 do 14:00. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy przez Jolantę Gromadę.

Prowadzenie webinaru: dr Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus) autorka projektów rozwijających kompetencje obywatelskie i społeczne młodych ludzi.

Miejsce spotkań: online zoom  link będzie aktywny 16 grudnia od godz. 11:45 (Mamy 100 miejsc decyduje kolejność logowania).

Zapraszamy młodzież, organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą i inne osoby zainteresowane tematem do udziału w dwugodzinnym webinarze.

Będziemy rozmawiać o różnorodnych mechanizmach, które mogą być wdrożone w mieście, by rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie młodych ludzi oraz dawać im konkretne wsparcie w podejmowaniu ich oddolnych inicjatyw.

Pokażemy dobre praktyki wpływu młodych ludzi na sprawy lokalne, a dotyczące m.in:

– Samorządności uczniowskiej, która jest sama w sobie przestrzenią ważnej aktywności obywatelskiej.

– Wspólnego tworzenia programu działania instytucji miejskich (biblioteki domy kultury) przy udziale młodych ludzi

– Młodzieżowych rad miast, jako reprezentatywnego głosu młodzieży

– Wspierania pomysłów młodych ludzi w budżetach obywatelskich

– Grantów młodzieżowych jako pretekstu do inkubowania projektów młodzieżowych

– Aktywności młodych ludzi w kontekście wyzwań klimatycznych.

Całość w kontekście starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży i potrzeby opracowania polityki młodzieżowej dla naszego Miasta.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu “Wsparcie Procesów Konsultacyjnych w Lublinie” realizowane przez Lubelską Grupę Badawczą i Biuro Partycypacji Społecznej.

Źródło: Facebook Lublin 2023

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: