BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2013

Wernisaż autorskiej wystawy prac prof. dr hab. Janusza Kirenki

W dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w siedzibie Galerii Art Brut (Centrum Kultury w Lublinie) odbędzie się wernisaż autorskiej wystawy prof. dr hab.  Janusza Kirenki pt. Ikony moje.

Wystawa prac potrwa do dnia 12 grudnia 2013 r.

Prof. dr hab. Janusz Kirenko urodził się w Lublinie, studia odbył w latach 1978-1982 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Stopień  doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1988, a następnie doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999. W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną i społeczną zajmuje się malarstwem. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt.Nieodgadnione snu udręki.W kolejnych latach opublikował: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii (2012).
Kiedyś, wiele lat temu odnalazł siebie w płaskim,symbolicznym i pełnym psychologicznej głębi- malarstwie ikon. Malarstwo to pozwoliło mu na szaleństwo (czego nie daje uprawianie nauki) i dopełniło stan jego potrzeb: ekspresji, przeżycia religijnego i estetycznego, a także skupienia w sobie i w ciszy. Janusz Kirenko nie popada w stan kontemplacji.Jest on twórcą świadomym upadków i wzlotów człowieka. Tworząc ikony dał nam siebie w najdoskonalszej postaci…

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW